• Ponúkame dole uvedené riešenia pre Vašu spoločnosť!

    Ponúkame dole uvedené riešenia pre Vašu spoločnosť!

  • Zabezpečíme prezentáciu Vášho riešenia spoločnostiam, ktoré ich očakávajú!

    Zabezpečíme prezentáciu Vášho riešenia spoločnostiam, ktoré ich očakávajú!

Manažérsky informčný systém

Manažérsky informčný systém

Manažérsky informačný systém je charakterizovaný ako informačný systém na manažérskom stupni riadenia organizácie, ktorý slúži funkciám plánovania, kontroly a rozhodovania. Je určený pre poskytovanie pravidelných prehľadov a hlásení o výnimočných situáciách a vývoji sledovaných kľúčových ukazovateľov za ktoré manažéri zodpovedajú .
Read More
Dielenský plánovací systém výroby

Dielenský plánovací systém výroby

Klasické systémy plánovania výroby transformujú hrubý plán výroby na úroveň dielne a spoliehajú na erudovanosť dielenských plánovačov, majstrov a pracovníkov výroby. Dielenské plánovanie a riadenie výroby patrilo vždy k zložitým procesom. Dnešné riešenia APS a FCS systémov ako určitá forma nadstavby k existujúcemu plánovaciemu systému, poskytujú vizualizačné a simulačné techniky formou elektronickej plánovacej tabule.
Read More
Plánovač / dispečer výkonov údržby

Plánovač / dispečer výkonov údržby

Bez efektívneho rozplánovania súčasných kapacít pracovníkov údržby býva často veľmi náročné pokryť všetky požiadavky výkonov preventívnej, prediktívnej údržby a údržby po poruche. Plán údržby sa stáva efektívnym nástrojom pre zabezpečenie požadovanej disponibility funkčných zariadení.
Read More
Mobilné aplikácie

Mobilné aplikácie

Manažéri vymieňajú svoje stolové počítače za ultraľahké notebooky a tablety alebo telefóny. Veľké zariadenia s veľkými diskami a inštalovaným robustným systémom postupne vymieňajú za cloudové riešenia. Ani aplikačné riešenia nezaostávajú, postupne ich manažéri vymieňajú za mobilné alternatívy, ktoré sú neustále po ruke.
Read More

Prezentácia riešení.

Upload